=

Algemeen

Het privacybeleid is van toepassing op elk gebruik van onze website en op alle persoonsgegevens die via de website aan VETgroep worden verschaft.

Wij nemen onze verplichtingen ten aanzien van uw privacy en de verwerking en doorgifte van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij hebben dan ook passende technische en organisatorische maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de overdracht en het bewaren van gegevens veilig verlopen.

Wij verzoeken u om ons privacybeleid aandachtig te lezen omdat daarin wordt vermeld op welke wijze en voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verzamelen. Door persoonsgegevens aan ons te verstrekken, verleent u toestemming voor de verwerking en doorgifte van persoonsgegevens zoals omschreven in dit privacybeleid.

Registratie persoonsgegevens

VETgroep neemt uw persoonsgegevens op in een elektronisch bestand. Bij alleen het gebruik van onze website worden, buiten het IP adres, geen persoonsgegevens verzameld. Wij zijn dan ook op geen enkele wijze in staat om uw identiteit vast te stellen als u slechts onze website bezoekt. In de volgende situaties registreren wij uw persoonsgegevens;

 • Bij aanmelding als gebruiker van de website/ het aanmaken van een account op de website.
 • Bij het vragen van een offerte of het doen van een aankoop bij VETgroep.
 • Bij het verlenen van service en/of garantie.
 • Bij aanmelding voor marketinguitingen en/of nieuwsbrieven.
 • Bij het invullen van bestelformulieren of informatieformulieren op de website.

Daarbij kunnen wij u onder meer de volgende informatie vragen;

 • Naam, geslacht, adres, geboortedatum, en contactgegevens zoals telefoonnummer en/of e-mailadres.
 • Datum/tijdstip wanneer u de producten en diensten geleverd wilt hebben.
 • Gegevens over uw functie en dienstverband.

Gebruik van uw gegevens

Uw persoonsgegevens worden door VETgroep gebruikt om een opdracht uit te voeren, u te informeren over de status van uw opdracht, voor het meten van de klanttevredenheid, om door u gestelde vragen te beantwoorden, om u te informeren over lopende en toekomstige activiteiten en aanbiedingen en voor het versturen van nieuwsbrieven. Dit kan zowel elektronisch als per post plaatsvinden. Indien u geen prijs stelt op informatie over producten en diensten van VETgroep dan kunt u dit schriftelijk doorgeven aan onze klantenservice. Daarnaast worden uw gegevens anoniem gebruikt in managementinformatie en analyses. Met de resultaten hiervan zijn we beter in staat om de klanttevredenheid verder te verhogen en kunnen we onze diensten, producten en website verder verbeteren. VETgroep zal uw gegevens niet beschikbaar stellen aan derden tenzij dit voor een juiste uitvoering van de opdracht noodzakelijk is en/of tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Inzien en wijzigen van uw gegevens
U kunt op ieder moment inzage vragen in de gegevens die VETgroep over u verzamelt door een schriftelijk verzoek hiertoe aan de Afdeling Klantenservice van VETgroep te richten. Wij zullen u dan binnen vier weken een overzicht verstrekken van de bij VETgroep geregistreerde gegevens. VETgroep kan hiervoor betaling van de wettelijke vergoeding verlangen. Indien uw gegevens onvolledig of niet juist zijn dan kunt u dit eveneens schriftelijk kenbaar maken. Daarnaast kunt u te allen tijde uw gegevens inzien en wijzigen door in te loggen bij “Mijn gegevens” op onze website.

Cookies

Het plaatsen en gebruiken van cookies is een manier om informatie te verzamelen en te gebruiken. Het maakt het gebruik van onze website makkelijker voor u. Cookies worden op de website gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Uw favoriete artikelen en uw winkelwagen worden bewaard. Ook als u de website afsluit.
 • U blijft automatisch ingelogd als u op de website heeft aangeven dat u dit wilt. Ook als u de website afsluit.
 • Het op anonieme wijze verzamelen van gegevens over het bezoek en het gebruik van de website.
 • Wij kunnen u gericht voorzien van informatie, aanbiedingen en acties die u mogelijk aanspreken, op basis van de onderdelen van de website die u heeft bezocht of activiteiten die u heeft ondernomen.

Alle informatie die wij verzamelen wordt slechts gebruikt voor het anoniem verzamelen van gegevens over het bezoek en het gebruik van onze website. Deze informatie wordt gebruikt om onze website steeds verder te verbeteren en zal niet met derden worden gedeeld. Indien u onze website dertig dagen aaneengesloten niet bezocht heeft worden de door onze website geplaatste cookies automatisch verwijderd. De meeste browserprogramma’s accepteren cookies automatisch. Toch kunt u de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies worden geweigerd. Ook zonder cookie kunt u gebruik maken van onze website. Zij het dat een aantal functionaliteiten mogelijk niet zullen werken. Contactadres Alle schriftelijke vragen of opmerkingen over ons privacy beleid en de wijze waarop wij gegevens verzamelen en bewaren, verzoeken tot toezending of wijziging van uw persoonsgegevens, kunt u richten aan: info@vetgroep.nl