=

Vetput legen

Onderhoud en reparatie: Vetput leggen

Een vetafscheider of vetput is verplicht voor elk bedrijf dat met vet vervuild afvalwater produceert. Daarnaast dienen deze aan bepaalde waarden te voldoen. In horeca en grootkeukens kunnen vetputten namelijk de oorzaak zijn van diverse problemen. Niet alleen op het gebied van hygiëne (stankoverlast) maar ook wat betreft verstoppingen en verstoringen in de vetput, vetafscheiders en riolering. Een vetput moet zo vaak gereinigd worden als voor een goede werking noodzakelijk is, met een minimum van eenmaal per jaar (afhankelijk van gemeentelijke regelgeving).

Jouw vetput

Hoe is de huidige staat van de vetput in jouw horecakeuken? Zorg je momenteel voor de juiste hygiënische omstandigheden? In een vetput mag het vet een maximale laagdikte van 16 cm bedragen. Ook mag het slib gedeelte van de vetput voor maximaal 50% gevuld zijn met slib. Boven één van deze waarden moet de vetput gereinigd worden.

De zaken goed op orde

Met periodieke reiniging en certificering door VETgroep blijf je problemen eenvoudig voor en verleng je de levensduur van de vetput. Onze vakkundige vetexperts zorgen al ruim tien jaar voor brandschone vetputten en vetafscheiders in het overgrote deel van de Nederlandse horeca. Met een jaarlijks VETgroep Vetcertificaat kun je aantonen dat je je zaken goed op orde hebt. Daarnaast worden afvalstoffen door Vetgroep duurzaam en milieuvriendelijk verwerkt.

Kies voor periodieke VETgroep vetputreiniging en:

– Optimaliseer hygiënische omstandigheden
– Verbeter het functioneren van jouw Vetput / Vetafscheider
– Verleng de levensduur van je installaties
– Bespaar op kosten m.b.t. dure rioleringsproblemen
– Rapportage met inzicht in de uitgevoerde werkzaamheden
– Wordt volledig ontzorgd door onze vetexperts